DE ONLINE SLAGER
VAN DE ANTWERPSE HAVEN

Feestdagen specials

Pizzaparty

Ambachtelijke
bereidingen

Van karkas tot eindproduct

Alles uit
eigen atelier

Pure smaken, zonder bewaarmiddelen

Het ruimste
assortiment

Vaste klassiekers, aangevuld met wekelijkse 'specials'

Privacy statement

Gebruik

Slagerij De Laet hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Slagerij De Laet zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, tarieven, belangrijke nieuwsberichten in verband met uw sector, et cetera. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. Slagerij De Laet heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Inzage & correctie

U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Slagerij De Laet verbindt er zich toe binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

Privacy & cookies

Bij een bezoek aan de website van slagerij De Laet worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden verzorgd door Google Analytics. Deze gegevens zijn: IP adresen en welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van slagerij De Laet bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. Verder worden enkel sessiecookies gebruikt ter ondersteuning van de website (correcte werking).