DE ONLINE SLAGER
VAN DE ANTWERPSE HAVEN

Feestdagen specials

Pizzaparty

Ambachtelijke
bereidingen

Van karkas tot eindproduct

Alles uit
eigen atelier

Pure smaken, zonder bewaarmiddelen

Het ruimste
assortiment

Vaste klassiekers, aangevuld met wekelijkse 'specials'

Cookie statement

1. Welke partijen zijn er?

In deze Cookie Statement wordt verstaan onder:

‘Slagerij De Laet’: Helo GCV, met zetel te Dorpstraat 22, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0884 333 558.
‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met slagerij De Laet via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012) (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005061332&table_name=wet).

2. Wat zijn cookies?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat slagerij De Laet opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze webshop onthouden. Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze webshop bezoekt.
De Belgische Wet bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. De Belgische wetswijziging is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn, wat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld. Slagerij De Laet is een Belgisch bedrijf dat zich richt op kanten in België. Slagerij De Laet is gebonden aan de Belgische cookiewetgeving.

3. Welk nut hebben deze cookies?

Onze webshop gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze webshop bezoekt en laat ons ook toe onze webshop te optimaliseren.
Cookies en soortgelijke technologieën helpen ons de werking van onze webshop te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze webshop is.
Deze Cookie Statement geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy & Cookie Statement te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de webshop.

4. Jouw toestemming

Door onze webshop te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze webshop optimaal te kunnen gebruiken dien je die cookies te aanvaarden. Dit kan via je browserinstellingen.
U kunt uw browser zodanig instellen dat hij u vooraf informeert als cookies worden geplaatst. U kunt cookies ook weigeren. Het weigeren van cookies leidt meestal tot een beperking van de functionaliteit. Wij adviseren u daarom de ontvangst van cookies op uw computer toe te staan als u onze website bezoekt.
Let er wel op dat de inhoud van uw winkelwagen in een cookie wordt opgeslagen. Shoppen zonder cookies is immers uit technische overwegingen niet mogelijk!
Verdere nuttige informatie over cookies vind je hier: http://www.allaboutcookies.org/

5. Wat voor cookies gebruikt slagerij De Laet?

Om de website van slagerij De Laet te consulteren, is het aan te raden om cookies te activeren op je computer, tablet of mobiele telefoon. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om je een probleemloos bezoek op onze webshop te garanderen. Als je niettemin liever cookies van slagerij De Laet wilt beperken, blokkeren of verwijderen, kan je je browserinstellingen beheren.
Onze huidige track-partner is Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen.

Authenticatie details cookie: wordpress_[hash] cookie
Identificatie en login cookie: wordpress_logged_in_[hash]
WooCommerce cookies: woocommerce_cart_hash / woocommerce_items_in_cart / wp_woocommerce_session_

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. Google Analytics cookies.